Folketinget har besluttet, at andelen af personer som tvangsfikseres på de psykiatriske afdelinger skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres.
 
Et mål om at nedbringe anvendelsen af tvang har til formål at sikre psykiatriske patienter en bedre behandling af høj kvalitet. Udgangspunktet for indsatsen i Region Midtjylland er, at der i årene 2011-2013 i gennemsnit var ca. 445 personer, som blev bæltefikseret. Det tal skal reduceres med ca. 222 personer i 2020.

Hvordan nedbringer vi tvangen?
For at nå målet om at få nedbragt anvendelsen af tvang med 50 procent i 2020 har psykiatrien valgt at fokusere på videndeling. Derfor skal vi de kommende år anvende en række velafprøvede og succesfulde metoder til nedbringelse af tvang. 

For medarbejdere: Der er lavet en videndelingsportal som for nuværende findes på intranettet (via ps.intra.rm.dk)    


Kontakt

Marianne Børre Petersen
Procesledelseskonsulent
Mail: maapet@rm.dk
Tlf: +45 29116340

Kontakt

Henrik Løwe Christiansen
Fuldmægtig
Mail: henchs@rm.dk
Tlf: +45 29457635