For medarbejdere: På intranettet findes oversigt over en række af de mest relevante kvalitetsdata i henhold til kvalitetsovervågningsplanen. 

Patient journalen

Hele Region Midtjylland anvender den samme elektroniske patientjournal - nemlig MidtEPJ

MidtEPJ samler alle oplysninger om patientens behandlingsforløb i én it-løsning. Ud over sundhedspersonalets mange journalnotater om patienten, kan MidtEPJ også håndtere for eksempel booking af aftaler, oplysninger om medicinering samt svar på blodprøver og udskrivelsesbreve.

Anvendelsen af en elektronisk patientjournal er i et kvalitetsanliggende. En tværfaglig EPJ har tidstro registrering og mulighed for at genfinde specifikke kliniske data for den enkelte patient med få klik. Dette kan øge kvaliteten både af behandlingen og patientsikkerheden.

SFI

SFI står for Sundheds Fagligt Indhold. SFI er de dokumentationsmuligheder som sundhedspersonalet har i MidtEPJ. En SFI er med andre ord et dokumentationsfelt, og sammensætningen af en eller flere SFI’er giver de konkrete skærmbilleder i Midt-EPJ. Den måde, som SFI er sat op på, har dermed betydning for, hvilke data sundhedspersonalet kan indtaste.
 
Det er vigtigt, at de rette dokumentationsmuligheder findes i EPJ. Dermed kan sundhedspersonalet indtaste de relevante data, og samtidig leve op til kravene om dokumentation i Den Danske Kvalitetsmodel. Også de kliniske kvalitetsdatabaser bliver understøttet af denne indtastning. 

 

Dataudtræk
 

Med en elektronisk patientjournal er der også mulighed for at udtrække forskellige data på flere niveauer. Dermed kan man se patienternes data på både sygehus-, afdelings- og afsnitsniveau. Et eksempel på dette kunne være et udtræk, hvor man kan se, hvor stor en andel af patienterne der har fået en kontaktperson.

Kontakt

Mads Sinding Jørgensen
A/C Fuldmægtig
Mail: Mads.S.Joergensen@ps.rm.dk
Tlf: +45 2138 7552