Psykiatriens 3. generations kvalitetsovervågning
Efter et veloverstået eksternt survey samt et uvarslet midtvejsbesøg fra IKAS i løbet af 2014, er det tid til at se fremad. På den baggrund har psykiatri- og socialledelsen og afdelingsledelserne har sat sig som mål, at vi skal bruge kræfterne på få, men skarpt prioriterede indsatser, så vi forbedrer kvaliteten for patienter og pårørende i deres kontakt med psykiatrien.

3. generations kvalitetsovervågning betyder rent praktisk at, der vil være:

  • Fokus på 5-6 indsatser der er valgt af PSL og Afdelingslederkredsen
  • Afsnittene sætter særligt ind på de 6 indsatser
  • Data følges på månedlig basis
  • Nye emner vælges når forbedringerne er kommet i hus - ca. ½ årligt

Indsatser der er i fokus første halvår 2015
PSL og afdelingsledelserne tog i december 2014, stilling til, at de indsatser der er i fokus frem til medio 2015, er de indsatser, loven eller Regionsrådet har stillet krav om, at vi skal have opfyldt.

De ledelsesprioriterede indsatser - fællespsykiatrisk:

  • Skizofreni – de 5 RM indikatorer
  • Tvang – nedbringelse med 5%
  • Sundhedsfaglig kontaktperson til 90% af patienterne
  • FMK til 90 % af patienterne
  • Epikriser til 95% af patienterne

Kontakt

Henritte Gade
Chefsekretær
Mail: hengad@rm.dk
Tlf: +45 21760906