Hygiejne i psykiatrien

Psykiatriens koordinator på hygiejneområdet understøtter implementeringen og monitoreringen af infektionshygiejnen i psykiatrien og deltager i vurderingen af hygiejnestandarden i psykiatriens afdelinger.

Den viden, der opsamles gennem monitorering og vurdering, bruges i det videre arbejde med forbedring af hygiejnestandarden, og danner baggrunden for oplæg til Psykiatri og Socialledelsen, der årligt beslutter særligt prioriterede indsatsområder og mål for forebyggelse og kontrol på hygiejneområdet. 

Psykiatrien udarbejder en årlig status for hygiejneområdet med eventuelt opfølgende handleplaner.

Ved spørgsmål vedrørende hygiejneområdet i psykiatrien kontakt psykiatriens kvalitetskoordinator på hygiejneområdet.

For medarbejdere: Find afdelingernes hygiejnekontaktpersoner på intranettet (via ps.intra.rm.dk) 

Kontakt

Sisse Poulsen
Hygiejnesygeplejerske
Mail: sigrpo@rm.dk
Tlf: +45 21703417