Psykiatrisk Forskningsenhed Vest arbejder ud fra en internationalt orienteret forskningsprofil med virke indenfor psykiatrisk sundhed. Vi er tilknyttet Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital.

I overensstemmelse med strategien indenfor forskning i psykiatrien i Region Midtjylland lægges der vægt på translationel forskning; forskning, som forener klinik og videnskabelige undersøgelser ved at tage klinisk viden med ind i forskningsregi og vice versa.

Vi har i Psykiatrisk forskningsenhed Vest fokus på tre primære områder:

  • Vores forskere og Ph.d.-studerende der arbejder med kliniknær forskning med inddragelse af internationale databaser, der anvendes til at teste hypoteser undervejs i arbejdet med deres egen empiri.
  • Vi udgiver systematiske reviews og metaanalyser inden for farmakogenetik og telepsykiatri.
  • Vi arbejder med at udvide adgangen til endnu flere internationale databaser, for hele tiden at kunne teste nye hypoteser om farmakogenetik og generelle emner inden for medicinsk behandling i psykiatrien.

Disse tre områder er i det daglige arbejde alle forankret i hinanden.

Psykiatrisk Forskningsenhed Vest vil initiere andre forskningstemaer, som måtte opstå ud fra den kliniske virkelighed. Det afgørende er, at der er tale om projekter, hvor der er mulighed for at inddrage klinisk ansatte i Regionspsykiatrien Vest i forskningen.

 

Primære forskningsområder for Psykiatrisk Forskningsenhed Vest, Regionspsykiatrien Vest

Revideret 20-04-2018

Kontakt

Regionspsykiatrien Vest

Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Gl. Landevej 49,1
7400 Herning
Tlf.: 20367185

For spørgsmål vedrørende hjemmesiden:

Heidi Dyrby Smedegaard
Webredaktør
Mail: hedyan@rm.dk
Tlf: 20367185