Formålet med forskningsfonden er at styrke arbejdet med at drive, kordinere og udvikle den kliniske forskning og grundforskningen i Region Midtjylland og Aarhus Universitet.

Indhold

 

 1. Hvilke projekter støtter forskningsfonden?
 2. Hvem kan ansøge om støtte hos forskningsfonden?
 3. Hvilke udgifter giver forskningsfonden støtte til?
 4. Hvilke kriterier vurderer vi ansøgningerne på?
 5. Forskningsfondens midler
 6. Ansøgningsfrister
 7. Proces
 8. Ansøgning
 9. Regulativ

 

 

1. Hvilke projekter støtter forskningsfonden?


Du kan søge fonden om støtte til forskningsprojekter med
forankring i børne- ungdoms- eller voksenpsykiatrien i Region
Midtjylland eller Aarhus Universitet.

Du kan søge støtte til:

 • Korterevarende stipendier for 1 – 3 måneder til udarbejdelse af forskningsprotokol, færdiggørelse af projekt eller artikel
 • Stipenider til forskningsårsstuderende for 1 år
 • Korte gæsteophold fra udlandet og korte studieophold i udlandet i relation til forskningsprojekter

Er dit projekt ikke dækket af fondes formål, kan Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond evt. være en mulighed.


2. Hvem kan ansøge om støtte hos forskningsfonden?


Som ansøger skal du have tilknytning til psykiatrien i Region Midtjylland eller til psykiatrisk forskning på Aarhus Universitet. Vi opfordrer alle faggrupper til at søge støtte til projekter - gerne af tværfaglig karakter.


3. Hvilke udgifter giver forskningsfonden støtte til?

 

 • For korterevarende stipendier og til forskningsårsstuderende gives udelukkende støtte til lønudgifter.
 • Forskningsfonden yder ikke økonomisk støtte til dækning af administrationsudgifter
 • For en 3-måneders periode bevilger forskningsfonden maksimalt 80.000 kr.
 • Forskningsårsstuderende kan maksimalt få tildelt 10.000 kr. pr. måned, i alt 120.000 kr. for et år
 • Udgifterne skal afholdes i det kalenderår, som støtten gives til

 

4. Hvilke kriterier vurderer vi ansøgningerne på?

 • Forskningsprojektets forventede videnskabelige kvalitet
 • Forskningsprojektets relevans for børne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien i Region Midtjylland eller Aarhus Universitet
 • Forskningsprojektets mulighed for at blive gennemført/afsluttet.
 • Tværfaglige projekter prioriteres særligt.


5. Forskningsfondens midler


Forskningsfonden har 1 mio. kr. til uddeling om året. Heraf uddeles ca. 0,5 mio. kr. hvert halvår. Fonden finansieres i fællesskab af Psykiatri og Social, Region Midtjylland, og Aarhus Universitet.


6. Ansøgningsfrister


15. april (til forskningsprojekter i 2. halvår)
15. oktober (til forskningsprojekter i 1. halvår det efterfølgende år)

OBS: Ansøgningfristen er i 2018 ændret til 21. oktober for projekter i 1. halvår 2019.


7. Proces

 • Dette ansøgningsskema, suppleret med de bilag, der fremgår af ansøgningsskemaet, skal anvendes. Se nærmere herom nedenfor.
 • Ansøgninger sendes til psykplan@ps.rm.dk
 • Ansøgningerne behandles i henholdsvis maj og november på et møde mellem den koordinerende kliniske lærestolsprofessor, de forskningsansvarlige, den lægefaglige direktør i Psykiatri og Social og lederen af institut for Klinisk Medicin.
 • Med tildeling af bevilling fra forskningsfonden følger krav om afrapportering.


8. Ansøgning


For at ansøge fonden om stipendium/støtte skal du bruge dette ansøgningsskema

Til ansøgningen skal du vedlægge de bilag, der fremgår af ansøgningsskemaet - heriblandt:

 • projektbeskrivelse (max. 5 A4 sider)
 • relevant statusrapport
 • detaljeret budget (max. 1 A4 side)
 • kort CV (max. 1 A4 side)
 • udtalelse fra afdelingens professor/forskningsansvarlige
  medarbejder.

  Ansøgningen med bilag skal sendes elektronisk som én samlet pdf-fil til psykplan@ps.rm.dk

Hvis de formelle krav til ansøgningen ikke er opfyldt, kommer ansøgningen ikke i betragtning.

9. Regulativ

"Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland" skal efterleves ved alle projekter, som forskningsfonden støtter.

Link til regulativ her

Link til Appendix til FAS-regulativet her

Kontakt

Psykiatriplanlægning
Mail: psykplan@ps.rm.dk