Forskning prioriteres højt i Afdeling Q. Vi ønsker at styrke klinisk forskning samt en højere grad af interaktion og synergi mellem klinik, klinisk forskning og grundforskning jf. Forskningsstrategien for Psykiatrien i Region Midtjylland. Det betyder, at flest muligt ansatte, der ønsker det, skal forske og at flest mulige patienter skal indgå i forskningsprojekter.

 

Her kan du læse Afdeling Q's årsberetning for forskning 2016. 

 

En depressionstænketank til  nytænkning af depressionssygdomme og deres behandling er etableret i regi af Afdeling Q. Tænketanken har til formål at sammentænke klinisk forskning og grundforskning, at opstille alternative modeller for sygdomsmekanismer og at afprøve modellernes holdbarhed i forhold til eksisterende viden. Kommissoriet for depressionstænketanken kan læses her.

 

Afdeling Q har også et forskerforum og et forskerakademi, hvor afdelingens forskere debatterer og sparrer med hinanden, og der udveksles ideer og erfaringer.

I menuen til venstre kan du orientere dig yderligere om forskningen i Afdeling Q.

Kontakt

Forskningsenheden Afdeling Q
Skovagervej 2, indgang 67
8240 Risskov

 

Nikolai Ladegaard
Forskningsansvarlig psykolog
Mail: Nicolai.Ladegaard@ps.rm.dk 
Tlf: 7847 2206 

Farahna Harees
Ledende overlæge
Mail: pernhare@rm.dk 
Tlf: 7847 2104

Susanne Bissenbacker
Oversygeplejerske
Mail: subiha@rm.dk 
Tlf: 7847 2101

For spørgsmål vedrørende hjemmesiden:

Niels Birkedal Bitsch
Webredaktør
Mail: niebit@rm.dk