På denne side findes information vedrørende forskning i Afdeling P.

I Afdeling P er vi overbeviste om forskningens store værdi for det daglige kliniske arbejde. Det er derfor naturligt for os at forske i de sygdomme, vi udreder og behandler.

Her er nogle af Afdeling P's nuværende forskningsprojekter (juni 2016):

Kausale genetiske sammenhænge med psykiske sygdomme

Ved hjælp af "mendelian randomization"-teknikken kan vi undersøge om faktorer såsom betændelse (CRP) eller diabetes er kausalt associeret med psykiske sygdomme såsom skizofreni, hvilket ikke er muligt med andre metoder (Østergaard et al., 2015, Plos Medicine).

Epidemiologiske studier på sammenhængen mellem immunsystemet og psykiske lidelser

Vi undersøger hvorledes hyppighed og sværhedsgrad af infektioner og autoimmune sygdomme hænger sammen med udviklingen af psykiske lidelser samt behandlingsrespons. Baseret på dette undersøger vi om anti-inflammatorisk behandling kan forbedre behandlingen af depression og skizofreni (Köhler et al., Aug 2015, Brain and Behavior; Köhler et al., May 3, 2016, American Journal of Psychiatry) samt hvorvidt somatisk komorbiditet har en betydning for respons på antidepressiv og antipsykotisk behandling.

Review på muligheder for anti-inflammatorisk behandling af depression og skizofreni

(Köhler et al., Dec 2014, JAMA Psychiatry)

Studier har vist at tillægsbehandling med NSAIDs eller statiner kan forbedre eksisterende antidepressiv og antipsykotisk behandling.

Subgruppering af depression baseret på inflammations-parametre og somatisk komorbiditet

Baseret på kliniske data har vi fundet ud af at niveauet af leukocytter og CRP hænger sammen med sværhedsgraden af depression samt specifikke depressive symptomer (Köhler et al., 2016 Apr 28, Australian and New Zealand of Psychiatry).

TAILOR - et randomiseret klinisk forsøg: Udtrapning versus vedligeholdelsesbehandling med antipsykotisk medicin hos patienter med nydiagnosticeret skizofreni eller skizofrenilignende psykose med remission af psykotiske symptomer

Formålet med TAILOR er at undersøge effekten af tæt overvåget udtrapning versus vedligeholdelsesbehandling med antipsykotisk medicin hos patienter, som efter nydiagnosticeret skizofreni eller skizofrenilignende psykose har haft mindst tre måneders remission af psykotiske symptomer. Der evalueres, hvorvidt det er muligt at nedtrappe og eventuelt ophøre medicinsk behandling med antipsykotika uden at få tilbagefald af psykotiske symptomer.

Effekten vil ydermere undersøges i forhold til negative symptomer, medicinforbrug, kognition, brugertilfredshed, bivirkninger af antipsykotika, socialt funktionsniveau, kognition, brugertilfredshed, recovery, brug af stoffer og alkohol, seksuelt funktionsniveau, brugerinddragelse og livskvalitet.

Forsøget vil bidrage med evidens til anbefalinger om behandlingsvarigheden og muligheder for dosisreduktion med antipsykotisk medicin ved ny-diagnosticeret skizofreni og skizofrenilignende psykose og på længere sigt bidrage med viden til individuelle anbefalinger.

Kontakt

Forskningsenheden Afdeling P
Skovagervej 2
Indgang 51, 4.
8240 Risskov
Mail: Risskov.LedelsesgangP@rm.dk
Tlf: 7847 1610

Merete Bysted
Ledende overlæge
Mail: merete.bysted@ps.rm.dk 
Tlf: 7847 1611

Inge Voldsgaard
Ledende oversygeplejerske
Mail: inge.voldsgaard@ps.rm.dk
Tlf: 7847 1613

For spørgsmål vedrørende hjemmesiden:

Theis Mesing
Webredaktør
Mail: themes@ps.rm.dk
Tlf: 7847 1319