Forskningsafsnittet på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling etableredes i 1996, og i 1998 oprettedes det første professorat i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet. Forskningsafsnittet ledes af koordinerende klinisk lærestolsprofessor Per Hove Thomsen.

Forskningsafsnittet beskæftiger sig især med klinisk forskning indenfor områderne OCD, autisme, angst, ADHD, Tourettes syndrom og spiseforstyrrelser – herunder såvel behandlingsstudier som anden klinisk forskning.

Endvidere indgår forskningsafsnittet i epidemiologisk, genetisk og neuropsykologisk forskning.
Forskningsafsnittets medarbejdere består af ph.d.-studerende, forskningsårsstuderende og – assistenter, postdocs samt fastansatte forskere, og er tværfagligt sammensat af læger, psykologer, sygeplejersker og sekretærer.

Forskningsafsnittet har et veletableret samarbejde med nationale og internationale forskergrupper og har tilknyttet gæsteforskere og gæsteprofessorer.
Afsnittet samarbejder med de kliniske afsnit på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling vedrørende faglig udvikling/forskning.

De mange forskellige forskningsprojekter og øvrige aktiviteter vil også fremgå af vores årsberetninger. Læs årsberetning for 2017 her.

Tidligere årsberetninger

Årsberetning 2016

Årsberetning 2015

Årsberetning 2014

Årsberetning 2013

Årsberetning 2012

Årsberetning 2011

Årsberetning 2010

banner 420x140_erflyttet.jpg

Kontakt

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdelings
forskningsafsnit
Indgang K,
Palle Juul Jensens Boulevard 175,
8200 Aarhus N
Mail: ps.buc.forskningsafsnittet@rm.dk


Per Hove Thomsen
Klinisk professor
Mail: per.hove.thomsen@clin.au.dk
Tlf: 7847 3360

For spørgsmål vedrørende hjemmesiden:
Jytte Breining 
Webredaktør
Mail: jytte.breining@ps.rm.dk
Tlf: 7847 3351