Cand.psych., ph.d. Tina Røndrup Kilburn
Kognitiv adfærdsterapi for børn med autismespektrumforstyrrelse og komorbid angst
Samarbejdspartnere: Overlæge, ph.d. Merete Juul Sørensen, professor Mikael Thastumog professor Per Hove Thomsen.

 

Cand.psych., ph.d. Loa Clausen
Sammenhængen mellem tidlige belastende begivenheder (incl. sexuel, fysisk or følelsesmæssig misbrug) og spiseforstyrrelsessymptomer hos voksne samt den mulige medierende effekt af social støtte
Samarbejdspartnere:
 Seniorforsker Mogens Christoffersen og assistent Katrine Vammen, SFI.


Tvangsbehandling af patienter med spiseforstyrrelse. Et registerbaseret studie
Samarbejdspartnere:  
Liselotte Pedersen, Center for Registerforskning, Aarhus Universitet, Janne Larsen, Center for Registerforskning, Aarhus Universitet, Cynthia Bulik, Center of Excellence for Eating Disorders, UNC School of Medicine, University of North Carolina, USAPsykiatrien i Risskov flytter til Skejby - læs mere her

Kontakt

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers
forskningsafsnit
Skovagervej 2
8240 Risskov
Mail: ps.buc.forskningsafsnittet@rm.dk


Per Hove Thomsen
Klinisk professor
Mail: per.hove.thomsen@clin.au.dk
Tlf: 7847 3360

For spørgsmål vedrørende hjemmesiden:
Jytte Breining 
Webredaktør
Mail: jytte.breining@ps.rm.dk
Tlf: 7847 3351