Formålet med de nationale pakkeforløb er, at sikre en mere ensartet udredning og effektiv behandling og dermed opnå en højere kvalitet i psykiatrien på tværs af regionen. 

Et pakkeforløb er et standardforløb for behandlingen af en specifik sygdom.

I praksis vil det komme til at betyde, at Psykiatriens Centrale Visitation (PCV) kommer til at visitere mange af patienterne til et på forhånd fastlagt behandlingsforløb.

Behandlingspakker for voksne

 

Behandlingspakker for børn og unge