Psykiatriens Centrale Visitation - PCV

Akutte henvisninger

Der er i psykiatrisk regi i Region Midt mulighed for at få patienter set ELEKTIVT eller AKUT ('subakut' begreb er udgået).

Akutte henvisninger skal ikke via PCV, men sendes direkte til AKUT lokationsnummer. 

VIGTIGT: Akut-afdelingen skal kontaktes telefonisk inden henvisningen sendes.

Klik HER for lokations- og telefonnumre til akut-modtagelser og Klinik for Selvmordsforebyggelse i Region Midtjylland

 


Elektive henvisninger - voksne

Elektive henvisninger til ambulant behandling sendes til Psykiatriens Centrale Visitation via Edifact på lokationsnummer:

  • 5790002000171 (fra 18 år)

Bilag kan faxes til 7847 2751 eller

mailes til pcv@regionmidtjylland.dk 

Henvisninger skal ske i henhold til henvisningsvejledning henvendt til privatpraktiserende læger  (Bemærk: Eksternt link)

Samtykke - voksne

Samtykkeformular Voksenpsykiatrien

Behandlingspakker

Læs om behandlingspakkerne her

Specialeplan

Læs om specialeplan her

Henvisningsvejledning voksne

Læs henvisningsvejledning her

Målgruppebeskrivelse

Overordnet målgruppebeskrivelse Psykiatrien Region Midtjylland

Diagnoseopdelt målgruppebeskrivelse - voksne

Elektive henvisninger - børn

Henvisning fra læge

Elektive henvisninger til ambulant behandling sendes til Psykiatriens Centrale Visitation via Edifact på lokationsnummer:

  • 5790002000188 (0–17 år)

Læs mere om lægens henvisningsmuligheder her

Henvisningsvejledning

Henvisningsvejledning - børn og unge

Målgruppebeskrivelse

Overordnet målgruppebeskrivelse Psykiatrien Region Midtjylland

Medikamentel behandling ADHD/ADD 

Vejledende retningslinjer for opfølgning af medikamentel behandling for ADHD/ADD (fra 6 år)

Henvisning fra kommune

Henvisninger skal ske i henhold til henvisningsvejledningen henvendt til det kommunale system.

Læs mere om de kommunale henvisningsmuligheder her

Henvisningerne skal udarbejdes i henhold til de nuværende skemaer:


Forberedelse til udredningsforløb i Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Center

Forberedelse til et udredningsforløb i BUC

 

Samtykke - børn

Samtykke kan udfyldes og indsendes sammen med henvisning, men dette er ikke et krav. Samtykkeformular bliver sendt ud sammen med indkaldelse til 1. besøg. 

Send henvisning og bilag elektronisk, (pdf-format) via mail til

pcv@regionmidtjylland.dk (sikker elektronisk postkasse).

Alternativt pr. brev til: Psykiatriens Centrale Visitation Falkevej 5, 8600 Silkeborg.

 

Til orientering: Når henvisning sendes via mail, vil afsender modtage kvittering for modtagelse. 


Kontakt til Psykiatriens Centrale Visitation


tlf:   
7847 2750

fax: 7847 2751

mail: pcv@regionmidtjylland.dk 
(sikker elektronisk postkasse)

Læs mere om Psykiatriens centrale visitation