Find vej til Fysioterapien og Træningscentret

Fysioterapien er organisatorisk opdelt mellem Afdeling P og Afdeling Q. En del af behandlingen er dog fortsat tværgående.

Fysioterapi indgår som en del af den samlede behandling på AUH og fysioterapeuter er en del af det tværfaglige team omkring patienten.

Afdeling P og Q har hver et team af fysioterapeuter tilknyttet med henblik på at sikre samarbejde om og koordination af det enkelte patientforløb. 

Pjece om fysioterapien i Afdeling P og Q

Hvorfor fysioterapi?

Patientens opfattelse af egen krop er afgørende for identitetsfølelse, virkelighedsopfattelse og evne til at håndtere sygdom og til at tage vare på egen sundhed. Ved at styrke og afbalancere kroppens ressourcer og genetablere kropslig og følelsesmæssig balance og identitet, kan patienten blive i stand til bedre at håndtere sin egen livssituation.

Overordnet er målet med fysioterapeutisk behandling at

  • Bedre patientens psykiske og fysiske tilstand
  • Fremme sundhed
  • Forebygge sygdom

Kontakt

Fysioterapien i Afdeling Q

Organisatorisk placeret under sengeafsnit Q2
Skovagervej 2
8240 Risskov

Fysioterapeuter i Afdeling Q

Birgit Linnet Clemmensen (uddannelsesansvarlig)
Mail: bircle@rm.dk
Tlf: 7847 1585

Irene Smith Lassen (projektfysioterapeut, tvangsprojekt)
Mail: irenlass@rm.dk
Tlf: 7847 1474

Pernille Højberg Duun
Mail: pernduun@rm.dk
Tlf: 2016 0975

Maria Sandgaard Tvede
Mail: maritved@rm.dk
Tlf: 7847 1590

Fysioterapien i Afdeling P

Organisatorisk placeret under Sengeafsnit P3
Skovagervej 2
8240 Risskov

Fysioterapeuter i Afdeling P

Birthe Kingo Christensen
Mail: birthcri@rm.dk
Tlf: 20161503/78471591

Anette Schjødt Nyvang
Mail: anetnyva@rm.dk
Tlf:20161327/78471586

Maria Holt Andersen
Mail: mariaade@rm.dk
Tlf: 21347801/78471430

Trine Holm
Mail: trihol@rm.dk
Tlf: 20154625/78471583