I behandling i Klinik for Ældrepsykiatri

Vi modtager patienter på vores matrikel i Holstebro. I Klinik for Ældrepsykiatri i Regionspsykiatrien Vest undersøger vi hvilken psykisk sygdom, du lider af. Dit forløb sættes i gang efter henvisning fra din egen læge. 

Hvis du har været indlagt i vores døgnafsnit, vil du - hvis det nødvendigt - fortsætte din behandling hos os.

Hvilke psykiske sygdomme behandler vi?

Vi behandler alle psykiske sygdomme med udgangspunkt i det ældrepsykiatriske speciale. 

Klik nedenfor og læs mere om de mest almindelige psykiske sygdomme som vi behandler ambulant.

Læs mere om de psykiske sygdomme, symptomer og behandling.

 

Sådan foregår behandlingen

Du vil blive indkaldt til den første samtale, som foregår i vores klinik.  Det er vigtigt, at dine pårørende deltager i denne samtale.

Formålet med samtalen er at beskrive dine symptomer. Hvilke yderligere undersøgelser, der er brug for, afhænger af dine symptomer.

Undersøgelser og samtaler er nødvendige for at kunne stille en diagnose – altså finde ud af, hvad du fejler.

Du bliver inviteret til Klinik for Ældrepsykiatri
Efter 1. samtale og undersøgelse inviterer vi dig og dine pårørende til en samtale med vores læge i klinikken.

Her får du resultatet af dine undersøgelser. Vi fortæller også om din diagnose og det videre forløb.

 

Din behandler følger dig med samtaler og vejledning

I den efterfølgende tid følger din behandler dig. Vi tilbyder samtale og vejledning til dig og dine pårørende om din sygdom. Vi har fokus på, hvordan I kan klare de daglige udfordringer bedst muligt.

Hvis du bor på plejehjem, tilbyder vi vejledning til personalet.

Vi har mulighed for at henvise til din kommunes demensvejleder. Vejlederen kan eventuelt deltage i et besøg sammen med os.

Kontakt

Regionspsykiatrien Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning

Tlf.: 7843 0000
Send os en mail

Ældrepsykiatrisk behandling-Regionspsykiatrien Vest

Her foregår behandlingen:
Klinik for Ældrepsykiatri, Holstebro
Lægårdvej 12 - Indkørsel fra Schaumburgvej
Indgang P, stueetagen
7500 Holstebro
Tlf. 7847 4600 

Telefontid: Mandag-fredag kl. 8:00-12:00 og 13:00-14:00

Ledelsen Klinik for Ældrepsykiatri
Afdelingssygeplejerske 

Marianne Løvenskjold Lauridsen


Kort med parkering og indgange i Regionspsykiatrien Vest
Herning og Holstebro

Center for Selvmordsforebyggelse
Send os en mail

Psykiatrisk Rådgivning
Tlf. 7847 0470

Vagtlægen 
Tlf. 7011 3131