Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner.

Afdelingen har et samlet budget på ca. 230 mio. kr. og ca. 525 ansatte.

I Viborg har afdelingen 91 normerede sengepladser fordelt på:

Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (14 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (11 pladser+ 2 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (12 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (10 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (11 pladser) + 1 ekstra hovedfunktionsseng indtil ombygningen er færdig*
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (17 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt). Derudover rummer afsnit R1 4 hovedfunktionssenge indtil ombygningen er færdig*
 
*Fra september 2016 til foråret 2017 sker der ombygning af det højhus, der rummer afdelingens sengeafsnit. Efter endt ombygning vil der være 97 normerede senge, heraf 32 retspsykiatriske. Samtidig øges antallet af lavintensive senge fra 2 til 4.
 
Afdelingen har regionsfunktion i retspsykiatri.


Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.

 
- Klinik for psykiatrisk dagbehandling
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team for affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri
    Team for OCD og angstlidelser

- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning

    Team for psykotiske lidelser
    Team for ADHD
    Team for patienter med dom og patienter med misbrug
    Team for nyopdaget skizofreni
- Klinik for retspsykiatri


De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter følgende kliniske teams: Psykoseteam, affektiv team, døgndækkende hjemmebehandlerteam med akut døgntilbud (regionen har 6 pladser og kommunen har yderligere 6 pladser), ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam.

Endelig er PCV (Psykiatriens Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.

 

Mht. videreuddannelse af læger har afdelingen klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.


Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
  


Søndersøparken 1
Postboks 507
8800 Viborg
tlf. 7847 4000

 

Afdelingsledelse

Ledende overlæge
Kirsten Gøtzsche-Larsen
e-mail

Ledende oversygeplejerske
Yrsa Bro Pedersen
e-mail