Vi modtager særligt udsatte borgere med svære psykiske lidelser og yderligere komplikationer f.eks. i form af misbrug.

Vi har 14 sengepladser beregnet for ophold af 3-6 måneders varighed. Der kan i nogle tilfælde være mulighed for endnu længere ophold.

Afsnittet er et åbent sengeafsnit med mulighed for skærmning. Det betyder, at yderdøren kan være låst for de patienter, der i afgrænsede perioder har behov for det.

Misbrugsbehandling?

Misbrugsbehandling vil være en integreret del af tilbuddet i samarbejde med det kommunale rusmiddelcenter.

Brug for mere information?

Du kan læse mere om sengeafsnittet på psykiatriens hjemmeside.

Sengeafsnit for særlige pladser (S1)
Søndersøparken 1, 1. etage
8800 Viborg

Tlf. 7847 4084

Tlf. 7847 4080

Fax 7847 4089

Patienttelefon 7847 4087

Afsnitsledelse:
Afdelingssygeplejerske Jan Otkjær
Overlæge Georgios Adamopoulos