Vi modtager primært patienter med psykotiske lidelser. Dog modtager vi også patienter med andre psykiske lidelser.

Vi har 14 sengepladser + 4 lavintensive sengepladser. De er for patienter, hvor indlæggelse er nødvendig for at kunne tilbyde den bedste behandling. Senere kan der ofte blive tale om udslusning til egen bolig.


Udsigt fra afsnittets dagligstue ud over Søndersø.


Afsnittet er et åbent sengeafsnit med mulighed for skærmning. Det betyder, at yderdøren kan være låst for de patienter, der i afgrænsede perioder har behov for det.

Misbrugsbehandling?

Har du et misbrug af alkohol, stoffer eller medicin, behandler vi det kun, hvis det er nødvendigt i forhold til den psykiatriske behandling.

Behandling for misbrug foregår i kommunalt regi. Vi kan formidle kontakt til Rusmiddelcentret.


Kontakt

Sengeafsnit for psykotiske lidelser (P0)

Søndersøparken 1, Stueetage
8800 Viborg
tlf. 7847 4100 
tlf. 7847 4104
e-mail

Afsnitsledelse:
Afdelingssygeplejerske
Inge Middelhede
Overlæge
Peter Grydehøj


Patienttelefon
7847 4105

Tjek ventetider via esundhed.dk: 

Læs om:

 Gå til sundhed.dk
Gå til patienthåndbogen