Team for affektive lidelser hjælper dels patienter, der har så voldsomme udsving i humøret, at de har en affektiv lidelse, og dels patienter, der har det så svært med sig selv og med relationer  til andre, at de har en personlighedsforstyrrelse. 

Behandlingen af affektive lidelser

 • depression (unormal nedtrykthed) 
 • bipolar lidelse - svinger mellem mani (unormal opstemthed) og depression (tidligere kaldet manio-depressiv)

  Har du en af disse lidelser, kan din behandlingen være:
 • medicin
 • samtaler
 • undervisning i din sygdom og i, hvordan den forebygges og behandles
 • psykoterapi

Behandlerne kan være læger, sygeplejersker, psykologer og socialrådgivere.  

 


 

Behandling af personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser kan ikke behandles medicinsk, men afhjælpes ved hjælp af samtaleterapi.

Der kan dog i nogle tilfælde være behov for medicinsk behandling.
 

Se mere om personlighedsforstyrrelser


Din behandling kan bestå af følgende elementer:

 • Udredning i forhold til om du har en personlighedsforstyrrelse, hvis ikke du allerede har fået stillet diagnosen
 • Stabiliserende forløb
 • Undervisning på et hold om personlighedsforstyrrelse, som foregår een gang om ugen á 1 1/2 time
 • Individuel behandlingsplan, hvor oplægget i udgangspunktet er gruppeterapi i grupper af max. 8 personer
 • Evt. medicinsk behandling
 • Undervisning af pårørende
 • Vejledning i sociale tilbud


Behandlingen i grupper af personlighedsforstyrrelser i Viborg og Skive består af Mentaliseringbaseret Terapi (MBT), som er en terapiform, der vægter relationsarbejde.


Der er i mindre omfang individuelle forløb.

 

Hvem tilbyder vi behandling?

Vi behandler dig, der er mellem 18 og 67 år og, som har en personlighedsforstyrrelse.

Vi behandler dog ikke dyssocial personlighedsforstyrrelse, samt personer med væsentlige kognitive eller begavelsesmæssige problemer.

 

Hvem behandler dig?

Behandlingen er tværfaglig, og varetages af sygeplejersker, socialrådgivere, læger og psykologer.

Der er desuden tilknyttet lægesekretærer til teamet.

 

Hvor foregår behandlingen?

Behandlingen foregår i Regionspsykiatriens ambulante enheder i Viborg og Skive.

 

Hvordan kommer du i behandling?

Du kan henvises af egen læge, af en anden psykiatrisk afdeling, eller af en praktiserende speciallæge i psykiatri.

Efter henvisningen foregår de indledende samtaler, udredning og foreløbig plan for videre behandling som regel i vores Team for Vurdering og Udredning (TVU). Herefter henvises du til selve behandlingsforløbet.

 

Hvad forventer vi af dig?

 • At du er fyldt 18 år
 • At du møder stabilt op til samtalerne
 • At du er motiveret for at deltage aktivt i en krævende behandling
 • At du vil fortælle om, og arbejde med dine problemer
 • At du vil arbejde på at komme ud af evt. misbrug

 


 


Vi modtager patienter i både Viborg og Skive.


Se om afdelingens behandlingsteams  (skriftlig patientinformation)


Find flere oplysninger

Se mere om depression hos voksne
Se mere om bipolar lidelse hos voksne
Se mere om personlighedsforstyrrelser
Se hvad du kan gøre som pårørende Gå til Depressionsforeningen.dk
Gå til hjemmesiden Livslinien.dk   


 


Kontakt

Team for affektive lidelser
Søndersøparken 9, 3. sal
8800 Viborg
tlf. 7847 4240 
ps.affektivklinikviborg@rm.dk 

Team for affektive lidelser
Kompagnigade 11B
7800 Skive
tlf. 7847 4300
fax 7847 4329
ps.ambulantbehandlingskive@rm.dk


Ledelse:
Funktionsleder
Hanne Gaarde Nørgaard

Tjek ventetider via esundhed.dk: 

Læs om:

 Gå til sundhed.dk
Gå til patienthåndbogen