Regionspsykiatrien Midt behandler voksne fra det fyldte 18. år for en række forskellige psykiske lidelser. Vores patienter kommer fra Viborg, Silkeborg og Skive kommuner.

Vi behandler for følgende lidelser:

●        Depression
●        Mani    
●        Bipolar lidelse
●        Angstlidelser 
●        Tvangstanker og –handlinger 
●        Personlighedsforstyrrelser
●        Borderline 
●        ADHD
●        Autisme
●        Skizofreni
●        Paranoid psykose
●        Skizoaffektive psykoser 
●        Adfærdsmæssige- og følelsesmæssige forstyrrelser

Der kan både være tale om lettere psykiske lidelser og om svære sygdomstilfælde.

Hent information om de forskellige psykiske sygdomme.

 

Retspsykiatriske patienter

Desuden modtager vi retspsykiatriske patienter fra hele Region Midtjylland, dog kun efter visitation. 

Retspsykiatriske patienter er patienter, som har en psykisk lidelse og desuden har fået en dom til psykiatrisk behandling.

 

Psykiatriens Hus i Silkeborg

I Silkeborg tilbydes behandling, som ikke kræver indlæggelse, i Psykiatriens Hus. I Psykiatriens Hus, der i 2012 blev etableret som et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og regionspsykiatrien, sidder kommunens socialpsykiatri og Regionspsykiatrien Midt dør om dør.

Psykiatriens Hus har også 6 kommunale og 6 regionale sengepladser i et akut døgntilbud for patienter, der pludselig får større behov for behandling og observation.

Du kan læse mere om dette samarbejde på tværs af region og kommune på den fælles hjemmeside om Psykiatriens Hus.

 

Sengeafsnit i Viborg

I sværere sygdomstilfælde kan patienter fra både Viborg, Skive og Silkeborg kommuner blive behandlet i forbindelse med en egentlig indlæggelse i ét af afdelingens sengeafsnit i Viborg.