Nyt, midlertidigt sengeafsnit pr. 1. februar 2017

Som følge af vanskelighederne med at skaffe psykiatriske speciallæger til Regionspsykiatrien Vest har Regionsrådet godkendt, at der iværksættes en nødplan, som bl.a. betyder, at 11 sengepladser pr. 1. februar 2017 flyttes til et nyt, midlertidigt sengesnit i Viborg.

Sengepladserne i dette afsnit skal benyttes til patienter fra Holstebro, Struer og Lemvig kommuner.

Afsnittet og personale overflyttes til Regionspsykiatrien Midt i en periode frem mod den endelige samling af Regionspsykiatrien Vest i Gødstrup formentlig i 2020. 

 

 

Hvem behandler vi?


Regionspsykiatrien Midt behandler voksne fra det fyldte 18. år for en række forskellige psykiske lidelser. Vores patienter kommer primært fra Viborg, Silkeborg og Skive kommuner.

I både Viborg, Silkeborg og Skive tilbyder vi ambulant behandling. Ambulant behandling foregår under en række besøg hos os i et af vores behandlingsteams, eller ved at en af vores medarbejdere kommer på besøg i dit hjem. 

En evt. indlæggelse foregår i afdelingens sengeafsnit i Viborg.

Hvor finder du os?GPS-adresser:

  • Søndersøparken 1, 8800 Viborg
  • Søndersøparken 2, 8800 Viborg
  • Søndersøparken 9, 8800 Viborg
  • Falkevej 5, 8600 Silkeborg
  • Kompagnigade 11B, 7800 Skive

Kontakt

Regionspsykiatrien Midt
Søndersøparken 1
Postboks 507
8800 Viborg
Mail: ps.viborgskive@rm.dk
Tlf: 7847 4000

Administrationens åbningstider


For spørgsmål vedrørende denne side:
Karl Aage Dissing
Webredaktør
Mail: kardis@rm.dk