Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland (BUC) er en afdeling under Psykiatri og Social. Vi har det overordnede ansvar for den sygehusbaserede indsats for børn og unge med psykiatriske problemstillinger. Vi har en række sengeafsnit, men den overvejende del af vores behandling sker ambulant. I december 2011 blev vi for tredje gang kåret af nyhedsavisen Dagens Medicin som Danmarks bedste i børne- og ungdomspsykiatri.

BUC er en organisation centralt placeret i Region Midtjylland. Vi er ét samlet center for børne- og ungdomspsykiatri, og du finder os i både Risskov, Herning og Viborg.

Læs BUCs Mission og Strategiske retning.

Vores mission

BUC varetager den tværfaglige udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse. Vi varetager desuden udredning og behandling af børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser. I udredningen og behandlingen inddrager vi patientens familie og netværk og samarbejder med andre hospitalsafdelinger samt kommunerne i regionen.

 

Et typisk forløb i BUC

Typisk vil en kontakt til BUC ske gennem barnets eller den unges praktiserende læge, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, en kommunes socialforvaltning eller lignende. Baggrunden for en henvisning er som oftest, at en af førnævnte finder, at en psykiatrisk vurdering af barnet er nødvendig.

 

Vores historie kort

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center så dagens lys 1. januar 2007 i forbindelse med oprettelsen af de fem danske regioner. Vi er således en sammensmeltning af børne- og ungdomspsykiatrien i de forhenværende Århus, Viborg og Ringkøbing amter. BUC ledes af en centerledelse bestående af ledende centeroverlæge Jakob Paludan og ledende centeroversygeplejerske Elsebeth Vesterheden.

 

Vi dækker 5 hovedområder

Vores fagpersonale samarbejder på tværs af afsnit og matrikler for at kunne yde den bedste service over for patienter og pårørende. I alt består BUC af 8 afsnit. De 5 hovedområder vi dækker er: Spædbørn, småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. 

Forskning i BUC

Forskning spiller en central rolle i BUC. Vi har vores eget forskningsafsnit og forsker bl.a. inden for områderne ADHD, OCD, spiseforstyrrelser og autisme. Forskningsafsnittet ledes af professor dr.med. Per Hove Thomsen.

 

Nøgletal

BUC er arbejdsplads for ca. 562 medarbejdere. Størstedelen af personalet udgøres af professionelle behandlere, såsom læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger med flere. Årligt startes ca. 4000 nye patientforløb.

Hvis du vil kontakte os via e-mail er adressen: buc.kontakt@rm.dk