Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium udreder og behandler unge 14-17/20-årige med alvorlige psykiske forstyrrelser og sygdomme. Vi har ambulatorium i henholdsvis Risskov, Viborg og Herning.

Risskov: Hovedtlf.nr. til U er 7847 3210 

E-mail til afsnittet: buc-ungdomspsykiatrien@rm.dk

Hvis man som offentlig person ønsker kontakt til Ambulatorium U skal man vælge 7847 3210. Hvis man ønsker kontakt til Team U-seng skal man vælge 7847 3282. 


Risskov: Indgangsnumre:

Til Ambulatorium U/Team U: Indgang 10
Til Sengeafsnit U: Indgang 13

Det Ungdomspsykiatriske Ambulatorium ledes af:

Tjek ventetider via esundhed.dk: 

Læs om: