Afsnit B i Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov.

Afsnit B er et specialafsnit for småbørn fra 0-6 år og målgruppen børn med såkaldte neuropsykiatriske tilstande. Det vil sige:

  • Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrel-ser/autismespektrumforstyrrelser
  • Børn der har vanskeligheder med socialt samvær og kommunikation
  • Børn med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder


Afsnittet består af et dagafsnit samt et ambulatorium.

Afsnitsledelsen består af overlæge Karin Lassen Schmidt, karischm@rm.dk, og afdelingssygeplejerske Anne Dalsbirk, anneds@rm.dk.

Psykiatrien i Risskov flytter til Skejby - læs mere her

Tjek ventetider via esundhed.dk: 

Læs om:

 Gå til sundhed.dk
Gå til patienthåndbogen