OBS: Pr. 1. august 2014 er der etableret et nyt fælles skolebørnsafsnit for Herning og Viborg.

Ledelsen: Skolebørnsafsnittet ledes af to afdelingssygeplejersker:

Afdelingssygeplejerske i Herning er Lene Bekmand.
Afdelingssygeplejerske i Viborg er Kirsten Nøhr Andresen - kisadr@rm.dk

Adresse i Herning: Skolegade 75, 7400 Herning
Hovedtelefonnummer i Herning: 7847 3400.
Fax: 7847 3409
Mailadresse: buc-herning@rm.dk

Adresse i Viborg: Søndersøparken 15, 8800 Viborg
Hovedtelefonnummer i Viborg: 78473600

I Herning er der et alment børnepsykiatrisk ambulatorium for skolebørn i alderen 7-14 år. Afsnittet tilbyder udredning og behandling for børnepsykiatriske tilstande af forskellig art med hovedvægt på ADHD og Autisme spektrum forstyrrelse, psykotiske reaktioner og angst.


I Viborg er der et ambulatorium og et døgnafsnit for skolebørn i alderen 7 - 13 år.
Sengeafsnittet har 9 døgnpladser, og der er tilknyttet cirka 350 børn til ambulatoriet. Afsnittet tilbyder udredning og behandling for børnepsykiatriske tilstande af forskellig art med hovedvægt på ADHD og autismespektrumforstyrrelser.
Tjek ventetider via esundhed.dk: 

Læs om: