Skolebørnsafsnit C i Risskov:


Hovedtelefonnumrene til ambulatoriet er 7847 3150 og til døgnafsnittet 7847 3156.

Indgang til ambulatoriet er: Skovmærkevej, indgang 21 og til døgnafsnittet: Skovagervej 2, indgang 4.

Mailadresse er buc.camb@rm.dk
Fax: 7847 3157.

Afsnittet ledes af  overlæge Merete Juul Sørensen og afdelingssygeplejerske Anne Nemec. 

FAKTA om skolebørnsafsnit C. 


Afsnit C Risskov: Alment afsnit for skolebørn
Afsnit C er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående af et ambulatorium og et døgnafsnit for skolebørn i alderen 7 - 13 år. Afsnittet undersøger og behandler børn med børnepsykiatrisk lidelse og/eller udviklingsforstyrrelser.

Det kan dreje sig om børn med adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, sociale funktionsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, angst, depression og psykoser. Ofte er der tale om børn med komorbide vanskeligheder. Børnenes situation vil desuden ofte være kompliceret af indlæringsvanskeligheder og/eller psykosociale belastninger.

Tværfagligt udgående team (TUT) er en del af Skolebørns Afsnit C. TUT er et projekt finansieret af SATS-puljen. Projektet løber i perioden 2015-2018. Læs pjecen om SATS-puljeprojektet "TUT"/Tværfagligt udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien.

Tjek ventetider via esundhed.dk: 

Læs om: