Indgang til ambulatoriet AUH: Tretommervej 101, 8240 Risskov
Telefonnr.: 7847 3746

Indgang til ambulatoriet Herning: Skolegade 75, 7400 Herning
Telefonnr.: 7847 3400

Afsnittet ledes af overlæge Helle Rasmussen og afdelingssygeplejerske Anna-Marie Madsen. 

Team 2 for skolebørnspsykiatri er et specialafsnit for børn i alderen 7-13 år. Afsnittet arbejder med udredning af børn og unge i skolealderen med neuropsykiatriske tilstande. Det er børn med svære forstyrrelser af opmærksomhed i kombination med Aspergers Syndrom, Tourettes Syndrom, adfærdsforstyrrelser, sociale funktionsvanskeligheder eller specifikke indlæringsvanskeligheder som angst/depression.

På OCD-klinikken (obsessiv-kompulsiv tilstand) arbejdes med børn med svære tvangstanker og tvangshandlinger. De fleste børn, der henvises til afsnittet, udredes og behandles i afsnittets ambulatorium. 

ADHD-Klinikken
Børn og unge, der er i behandling med medicin på grund af opmærksomhedsmæssige vanskeligheder følges i afsnittets ADHD-klinik. 

Psykiatrien i Risskov flytter til Skejby - læs mere her

Tjek ventetider via esundhed.dk: 

Læs om:

 Gå til sundhed.dk
Gå til patienthåndbogen