Indgang til ambulatoriet AUH: Skovmærkevej, indgang 21, 8240 Risskov
Telefonnr.: 7847 3150

Indgang til ambulatoriet Viborg: Søndersøparken 15, 8800 Viborg
Telefonnr.: 7847 3600

Afsnittet ledes af overlæge Merete Juul Sørensen, afdelingssygeplejerske Anne Nemec samt afdelingssygeplejerske Kirsten Nøhr Andresen.

Alment børnepsykiatrisk klinik undersøger og behandler skolebørn i alderen 7 - 13 år med børnepsykiatrisk lidelse og/eller udviklingsforstyrrelser. 

Det kan dreje sig om børn med adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, sociale funktionsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, angst, depression og psykoser. Ofte er der tale om børn med komorbide vanskeligheder. Børnenes situation vil desuden ofte være kompliceret af indlæringsvanskeligheder og/eller psykosociale belastninger. 

Tværfagligt udgående team (TUT) er en del af Skolebørns Afsnit C. TUT er et projekt finansieret af SATS-puljen. Projektet løber i perioden 2015-2018. Læs pjecen om SATS-puljeprojektet "TUT"/Tværfagligt udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien.

Psykiatrien i Risskov flytter til Skejby - læs mere her

Tjek ventetider via esundhed.dk: 

Læs om:

 Gå til sundhed.dk
Gå til patienthåndbogen