Indgang til sengeafsnit AUH: Harald Selmers vej 66, indgang 4, 8240 Risskov
Telefonnr.: 7847 3156

Afsnittet ledes af overlæge Merete Juul Sørensen, afdelingssygeplejerske Anne Nemec samt afdelingssygeplejerske Kirsten Nøhr Andresen.

Alment børnepsykiatrisk sengeafsnit 1 undersøger og behandler skolebørn i alderen 7 - 13 år med børnepsykiatrisk lidelse og/eller udviklingsforstyrrelser. 


Det kan dreje sig om børn med adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, sociale funktionsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, angst, depression og psykoser. Ofte er der tale om børn med komorbide vanskeligheder. Børnenes situation vil desuden ofte være kompliceret af indlæringsvanskeligheder og/eller psykosociale belastninger. 

Psykiatrien i Risskov flytter til Skejby - læs mere her

Tjek ventetider via esundhed.dk: 

Læs om:

 Gå til sundhed.dk
Gå til patienthåndbogen