Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland har særlige ”skolebørnsafsnit” i Risskov, Herning og Viborg.

Vi har i alt fire afsnit, der kun undersøger og behandler skolebørn i alderen 7-13 år, der har børnepsykiatriske sygdomme. 

Det kan eksempelvis være: 

  • depression
  • autisme
  • ADHD
  • OCD

De fleste børn behandles uden indlæggelse hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

De fleste børn kan vi hjælpe uden, at de skal indlægges. De bliver tilknyttet som patienter, der har en aftale og møder op – hvorefter de kan tage hjem igen.

I nogle tilfælde er det nødvendigt at indlægge dit barn, og så har vi specielle afsnit, hvor børnene kan blive indlagt i en periode.


Her finder du vores afsnit for skolebørn 

  • I skolebørnsafsnit C i Risskov har vi et ambulatorium og et døgnafsnit. Vi hjælper og behandler ca. 150 børn i ambulatoriet hvert år. Vi har også ni døgnpladser.
  • I skolebørnsafsnit D i Risskov har vi et ambulatorium. Vi har også en ADHD-klinik, der følger vores patienter med ADHD. Desuden har vi en OCD-klinik, hvor vi arbejder med børn, der har svære tvangstanker og tvangshandlinger.
  • I skolebørnsafsnittet i Herning har vi et ambulatorium, hvor børn med udviklingsforstyrrelser får behandling.
  • Skolebørnsafsnittet i Viborg er et ambulatorium og et døgnafsnit for skolebørn i alderen syv til 13 år. Der er cirka 300 børn tilknyttet ambulatoriet, og vi har ni døgnpladser.