En spiseforstyrrelse kan ramme alle, og på Center for Spiseforstyrrelser (CfS) behandler vi både børn, unge og voksne, der har brug for professionel hjælp til eksempelvis anoreksi og bulimi.

Læs mere om spiseforstyrrelser hos voksne på Region Midtjyllands hjemmeside.

Vi får årligt omkring 500 henvisninger til centret – cirka halvdelen er voksne over 20 år. Vi er 80 ansatte på Center for Spiseforstyrrelser i Risskov og Herning. 

Organisatorisk hører vi under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC).
I Risskov ligger ambulatorium og et sengeafsnit, og i Herning har vi et ambulatorium og et daghospitalstilbud. 

Vi arbejder med patienter, der lider af anorexia nervosa (anoreksi), bulimia nervosa (bulimi) og patienter med andre lignende spiseforstyrrelser. 

Behandlingen foregår primært ambulant i Herning og Risskov, men afsnittet omfatter også dag- og døgnbehandling i Risskov.

Som specialafdeling med landsdels- og landsfunktion behandler Centret alvorlige tilfælde af spiseforstyrrelser fra andre regioner. Patienter med spiseforstyrrelser som bidiagnose behandles ikke i Centret.

Kort over AUH Risskov

Samarbejde og konsulentfunktion

Centret har fast samarbejde med og konsulentfunktion for andre hospitalsafdelinger i Region Midtjylland. Der er et specialiseret samarbejde omkring den akutte medicinske behandling for patienter over 15 år med Medicinsk Afdeling C, Afsnit 120 på Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade og for patienter under 15 år med Pædiatrisk Afdeling på Skejby Sygehus, der varetager behandling af livstruede patienter under 15 år.

Psykiatrien i Risskov flytter til Skejby - læs mere her

Kontakt

Kontakt Risskov:

Mail: buc.cfs@rm.dk
Tlf: 7847 3306
Fax: 7847 3299

Kontakt Herning:

Mail: buc.cfs@rm.dk
Tlf: 7847 3500
Fax: 7847 3509