Før et barn eller en ung kan komme i behandling hos os i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, skal vi have modtaget en henvisning. En henvisning kommer enten fra

  • din praktiserende læge
  • Psykologerne fra PPR (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning) 
  • eller en speciallæge i psykiatri (psykiater)

Forløbet, der ender med en henvisning, kan være begyndt mange år tidligere.
Det kan være en pædagog i børnehaven, en lærer eller måske en pårørende, der har lagt mærke til mulige tegn på et psykiatrisk problem.

Forældretanker om en undersøgelse hos BUC 

I nedenstående video giver forældre deres oplevelse af en udredning hos os.

I nogle tilfælde kan du blive indlagt mod din egen vilje. Det kan ske når: 

  • du er psykotisk, eller i en tilstand der kan sidestilles hermed, og en læge vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre (rød tvang)
  • du er psykotisk, eller i en tilstand der kan sidestilles hermed, og en læge vurderer, at der er forringet mulighed for bedring med mindre der iværksættes behandling (gul tvang)
  • Læs mere om tvang og rettigheder i børn- og ungdomspsykiatrien(via sum.dk)