Center for Spiseforstyrrelser

Kontakt Risskov:

Telefon: 7847 3306
e-mail: buc.cfs@rm.dk
fax: 7847 3299
Adresse: Skovagervej 2, 8240 Risskov

Kontakt Herning:

Telefon: 7847 3500
e-mail: buc.cfs@rm.dk
fax: 7847 3509

CfS Ambulatorie i Herning
Bryggergade 10, 7400 Herning

CfS Dagafsnit i Herning
TH. Nielsensgade 23, 7400 Herning

Center for Spiseforstyrrelser er en specialafdeling for behandling af personer med moderat til svær spiseforstyrrelse som hoveddiagnose.

Centret hører organisatorisk under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, men behandler også voksne.

Behandlingen foregår primært ambulant i Herning og Risskov, men afsnittet omfatter også dag- og døgnbehandling i Risskov.

Som specialafdeling med landsdels- og landsfunktion behandler Centret alvorlige tilfælde af spiseforstyrrelser fra andre regioner. Patienter med spiseforstyrrelser som bidiagnnose behandles ikke i Centret.

Detaljeret kort over Center for Spiseforstyrrelser
Ovesigtskort over de psykiatriske hospitaler

Samarbejde og konsulentfunktion


Centret har fast samarbejde med og konsulentfunktion for andre hospitalsafdelinger i Region Midtjylland. Der er et specialiseret samarbejde omkring den akutte medicinske behandling for patienter over 15 år med Medicinsk Afdeling C, Afsnit 120 på Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade og for patienter under 15 år med Pædiatrisk Afdeling på Skejby Sygehus, der varetager behandling af livstruede patienter under 15 år.


 Psykiatrien i Region Midtjylland - Tingvej 15, 8800 Viborg - telefon 7841 0000 - email
Om Regionen
Om 

Regionen
Luk 

om regionen

Regionen er

Region Midtjylland er en offentlig organisation med tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling:
  • Sundhed og hospitaler
  • Specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede
  • At være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling

Regionen har omkring 26.600 fuldtidsansatte og et budget på 28 milliarder kroner i 2013. Størstedelen går til sundhed.

Regionen bliver ledet af 41 direkte valgte politikere.

Du har måske mødt regionen
  • som patient på et hospital
  • på besøg hos en pårørende i behandling for psykisk sygdom
  • som iværksætter med brug for rådgivning
  • som passager på en regional bus

Gennem valget af politikere har borgerne fx indflydelse på 
behandlinger og ydelser i sundhedsvæsenet og kvaliteten af dem.

Skottenborg 26, 8800 Viborg
kontakt@regionmidtjylland.dk
7841 0000

Bent HansenRegionsrådets formand 
Bent Hansen

Læs her om alle politikerne i regionsrådet 

 Om Regionen