ECT-enheden hører organisatorisk under Afdeling for Depression og Angst, men betjener alle afdelingerne i AUH psykiatrien. 

Hvad er ECT?

ECT er en forkortelse for Electroconvulsive Therapy, det vil sige krampebehandling fremkaldt af elektrisk strøm.


ECT er en sikker og effektiv behandling mod nogle psykiske sygdomme - især svære depressioner og manier. ECT har været anvendt i mere end 60 år. Tidligere brugte man betegnelsen elektrochok.

Behandling med ECT foregår ved, at hjernen påvirkes med en svag elektrisk strøm, så der opstår et kort krampeanfald. Man er i bedøvelse under behandlingen og oplever derfor ingen smerter eller ubehag.


ECT virker som regel hurtigt. Mange oplever bedring allerede efter få behandlinger.

Hvem kan behandles med ECT?

ECT gives oftest til personer, der lider af svær depression eller mani.
ECT kan også bruges til at behandle svære psykoser hos personer med skizofreni eller skizoaffektive lidelser og til at behandle psykotiske forvirringstilstande (delirium).

ECT gives ofte til personer, der ikke har fået det bedre af hverken psykoterapi eller medicin. Det er ofte patienter med svære depressioner. ECT kan både gives under indlæggelse og som led i ambulant behandling. 

Hvordan virker ECT?

ECT stimulerer forskellige områder af hjernen, som er påvirket af sygdom. Forskellige videnskabelige studier viser, at ECT også øger dannelsen af nye hjerneceller.

Din behandling bliver varetaget af et behandlingsteam, der er specialiseret i ECT. Teamet består af plejepersonale, narkosepersonale og en psykiater.

ECT gives som en serie af behandlinger. Hvor mange behandlinger, du skal have, afhænger blandt andet af din diagnose. Hvis du har en
depression, vil du typisk få 8 til 14 behandlinger. Du vil som regel få behandling 2-3 gange om ugen.