I november 2018 flytter Risskovs psykiatriske afdelinger og den psykiatriske modtagelse til Aarhus Universitetshospital i Skejby. De nye bygninger, som psykiatrien flytter ind i udgør 50.000 m2 – heraf 40.000 m2 voksen- og børnepsykiatri samt 10.000 m2 retspsykiatri. 

Sammenflytningen vil give et tættere samarbejde mellem psykiatri og somatik, og den er et skridt på vej mod Psykiatri og Socials vision om Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom.