Vi behandler patienter med OCD og forskellige angstlidelser i klinikken. Vi behandler også selvmordstruede patienter.

I menuen til venstre kan du læse mere uddybende om de forskellige lidelser, vi behandler i klinikken.

 

Posttraumatisk stresssyndrom
Klinik for OCD, Angst og Selvmordsforebyggelse behandler i visse tilfælde også posttraumatisk stresssyndrom opstået efter for eksempel røveriske overfald.
Posttraumatisk stresssyndrom kaldes i dag også for belastnings- og tilpasningsreaktion.

Læs mere om belastnings- og tilpasningsreaktion hos voksne (18+)


Sådan kommer du i behandling
Du kan blive henvist til Klinik for OCD og Angstlidelser fra din egen læge eller fra en praktiserende psykiater, hvis behandlingen der ikke er nok. Du kan også blive henvist, hvis du har været indlagt på en psykatrisk afdeling. Vi behandler voksne patienter i alderen 18 til 67 år
Læs mere om dine handlemuligheder før behandling
 


Sådan foregår behandlingen hos Klinik for OCD, Angst og Selvmordsforebyggelse
Klinikken tilbyder ambulant behandling uden indlæggelse.
Læs mere om ambulant behandling.

Hvis du har andre psykiske sygdomme end de nævnte, må de ikke være dominerende. De må med andre ord ikke betyde, at vi ikke kan samarbejde om behandlingen af din OCD, angst eller belastnings- og tilpasningsreaktion.

Inden du kommer i behandling hos os, spørger vi ind til og undersøger

• hvordan du ellers har det i dit liv - altså dine psyko-sociale forhold
• sygehistorie
• tidligere erfaringer med behandlinger

Der er mulighed for at få medicinsk behandling på klinikken.Kognitiv adfærdsterapi er en moderne form for behandling
Klinikken tilbyder en moderne, aktiv behandlingsform. Den hedder kognitiv adfærdsterapi.
Før terapien begynder udarbejder du og din behandler en problemliste med mål. På listen fokuserer I på de de problemer, du oplever i din hverdag.

Behandlingens formål er, at du bliver i stand til at
• gøre mere
• undgå mindre
• forholde dig realistisk til omverdenen.

Behandlingen foregår i grupper, og du får lektier for. Lektierne består af øvelser, som du skal gøre derhjemme.

Kontakt


Klinik for OCD, Angst og Selvmordsforebyggelse
Tretommervej 1
8240 Risskov
Indgang 101 - 103

Tlf.: 78 47 24 10


Åbnings- og telefontid

man - tors: kl. 8.00 - 15.30
fre: kl. 8.00 - 15.00


Ledelse

 

Psykolog, funktionsleder
Mikkel Arendt
Tlf.: 78 47 24 14

Tjek ventetider via esundhed.dk: 

Læs om: