Indgangsparti Tretommervej indgang 103 

Vi behandler patienter med OCD og forskellige angstlidelser i klinikken. Vi behandler også selvmordstruede patienter.

I menuen kan du læse mere uddybende om de forskellige lidelser, vi behandler i klinikken.

 

Posttraumatisk stresssyndrom

Klinik for OCD, Angst og Selvmordsforebyggelse behandler i visse tilfælde også posttraumatisk stresssyndrom opstået efter for eksempel røveriske overfald.

 

Sådan kommer du i behandling

Du kan blive henvist til behandling for OCD og angstlidelser fra din egen læge eller fra en praktiserende psykiater, hvis behandlingen der ikke er nok. Du kan også blive henvist, hvis du har været indlagt på en psykiatrisk afdeling. 
Læs mere om dine handlemuligheder før behandling
 

Har du selvmordstanker, er der flere måder at komme i kontakt med os på. Du kan kontakte egen læge og blive henvist til os, men du kan også selv tage kontakt direkte til os uden at have talt med din læge.   

Har du talt med en familierådgiver eller en pårørende om dine selvmordstanker, er vedkommende velkommen til at kontakte os på dine vegne. 

Du kan kontakte os ved at ringe eller skrive en mail eller et brev. Klinikkens åbningstid samt kontaktoplysninger er angivet i menuen. 

Alle borgere, der bor i det område, vi dækker, kan få råd og vejledning om forebyggelse af selvmord. Man kan altså også ringe, hvis man er bekymret for en af sine pårørende. 

Når du kontakter os, er det vigtigt, at du oplyser navn, cpr-nummer,  adresse og telefonnummer. 

Det er også vigtigt, at du fortæller eller beskriver de selvmordstanker, du har, og hvordan du har det i det øjeblik, du tager kontakt til os. Hvis kontakten er via mail eller brev kontakter vi dig efterfølgende. Der kan godt gå nogle dage.


Du kan ikke få her-og-nu hjælp hos os

Ved behov for akut hjælp, skal du i dagtimerne henvende dig til egen læge, Uden for dagtimerne skal du kontakte lægevagten, som træffes på tlf. 70 11 31 31 mellem kl. 16.00 og kl. 8.00 på hverdage og hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage. 

Er du i forvejen i behandling hos en psykolog eller psykiater, opfordrer vi dig til at kontakte vedkommende.

Du kan også døgnet rundt ringe til Psykiatrisk Rådgivningstelefon på 78 47 04 70 og få råd og vejledning. Her tager sygeplejersker telefonen døgnet rundt. 

Vores tilbud om at forebygge selvmord består af et kort forløb af samtaler. Som regel kommer du til mellem en og otte samtaler med en psykolog eller socialrådgiver. 

Vi samarbejder ofte med din egen læge. Det er som regel han eller hende, der sørger for behandling med medicin, hvis du har brug for det. Måske bliver vi enige om at henvise dig til behandling et andet sted.

 

Sådan foregår behandlingen hos Klinik for OCD, Angst og Selvmordsforebyggelse

Klinikken tilbyder ambulant behandling uden indlæggelse.
Læs mere om ambulant behandling.

Hvis du har andre psykiske sygdomme end de nævnte, må de ikke være dominerende. De må med andre ord ikke betyde, at vi ikke kan samarbejde om behandlingen af din OCD, angst eller belastnings- og tilpasningsreaktion.

Inden du kommer i behandling hos os, spørger vi ind til og undersøger:

  • hvordan du ellers har det i dit liv - altså dine psyko-sociale forhold
  • sygehistorie
  • tidligere erfaringer med behandlinger

Der er mulighed for at få medicinsk behandling på klinikken.

 

Kognitiv adfærdsterapi er en moderne form for behandling

Klinikken tilbyder en moderne, aktiv behandlingsform. Den hedder kognitiv adfærdsterapi.

Før terapien begynder udarbejder du og din behandler en problemliste med mål. På listen fokuserer I på de de problemer, du oplever i din hverdag.

Behandlingens formål er, at du bliver i stand til at

  • gøre mere
  • undgå mindre
  • forholde dig realistisk til omverdenen

Behandlingen foregår i grupper, og du får lektier for. Lektierne består af øvelser, som du skal udføre derhjemme.

Revideret 14-03-2016

Kontakt


OCD og Angstlidelser 
Tretommervej 3, indgang 103
8240 Risskov
Tlf.: 78 47 24 10

Åbnings- og telefontid

man-tors: kl. 8.00-15.30
fre: kl. 8.00-15.00

Telefonen er lukket hver dag mellem kl. 11-13.


Selvmordsforebyggelse 
Tretommervej 3, indgang 103
8240 Risskov
Tlf.: 78 47 21 50 

Åbnings- og telefontid

man - tors: kl. 8.00 - 15.30
fre: kl. 8.00 - 15.00

Ledelse

 

Psykolog, funktionsleder
Mikkel Arendt
Tlf.: 78 47 24 14

Tjek ventetider via esundhed.dk: 

Læs om: