Ved ambulant behandling forstås behandling, hvor du som patient ikke er indlagt. Du kommer ind til en aftale, får din behandling og tager hjem igen bagefter.

I Afdeling Q har vi fem behandlingstilbud, hvor man kan komme i ambulant behandling:

Desuden rummer Afdeling Q ECT-enheden og TMS-enheden, som begge er organiseret under Ambulatorium for Mani og Depression.

Det kan være at du har brug for at blive indlagt i et af vores sengeafsnit i en periode. Læs mere om indlæggelse i Afdeling Q.

 

Afdeling Q - Afdeling for Depression og Angst

AUH Risskov
Skovagervej 2
8240 Risskov

Telefonnumre:

Ambulatorium for Mani og Depression: 7847 2320

Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse

  • Enhed for Personlighedsforstyrrelser: 7847 2170
  • Enhed for Selvmordsforebyggelse: 7847 2150
  • Sexologisk Enhed: 7847 2190

Klinik for PTSD og Angst: 

  • Enhed for PTSD og Transkulturel Psykiatri: 7847 2450
  • Veteranenheden: 7847 2450
  • Enhed for OCD og Angstlidelser: 7847 2410

Akutteam for Depression og Angst: 7847 1480

Sengeafsnit Q1: 7847 2210

Sengeafsnit Q2: 7847 2220

Sengeafsnit Q3: 7847 2230

Sengeafsnit Q4: 7847 2240

Ledelsesgangen: 7847 2100

Informationen: 7847 1000