For at komme i behandling hos os, skal du have en henvisning fra egen læge, lægevagten eller en praktiserende psykiater.
Læs mere om, hvordan du kommer i behandling

Vi behandler både med og uden indlæggelse

Patienter, som ikke er indlagt, er i ambulant behandling i en af vores klinikker eller i vores ambulatorium.
Læs mere om ambulant behandling i Afdeling Q.

Det kan være, at du har brug for at blive indlagt i en periode i et af vores fem sengeafsnit. Det kan ske akut eller aftale med din behandler.
Læs mere om indlæggelse på Afdeling Q.

Hvor behandler vi?

Når du er i ambulant behandling hos os, får du behandling for din lidelse og kan samtidig fortsætte din hverdag hjemme hos dig selv. Samtalen med en behandler kan foregå 

 • i vores ambulatorium
 • i en af vores klinikker
 • hjemme hos dig selv, eventuelt via videoopkald

Hvordan behandler vi?

Din behandling afhænger helt af, hvilke psykiske lidelser du har.
En behandling kan eksempelvis bestå af:

 • terapeutiske samtaler med psykiater, psykolog eller sygeplejerske
 • medicinsk behandling
 • Elektrokonvulsiv terapi (ETC)
 • information og undervisning i din sygdom
 • samtaler med dig og din familie
 • blodprøvekontrol og vejning


Når din behandling er afsluttet, tager vi hånd om dig i samarbejde med din læge og kommune. 

Læs mere om, hvad der sker efter behandling i Afdeling Q.

Vi behandler dig som hovedregel kun, hvis du er enig i behandlingen

Hovedparten af vores behandling finder kun sted, hvis du er indforstået med det. Men er du meget syg, kan vi - af hensyn til dit eget bedste - blive nødt til at behandle dig, selvom du ikke er enig. I disse tilfælde gælder særlige regler, og behandlingen skal foregå under indlæggelse.

Hvis din sygdom ikke er en, vi behandler i Afdeling Q, vil vi henvise dig til anden hjælp.

Som pårørende er du en vigtig person

Som pårørende til en person med psykisk sygdom er du en vigtig person, både for patienten og for personalet, som behandler den syge. Som pårørende sidder du inde med vigtige oplysninger om patienten og dennes sygdomsforløb.
Læs mere om din rolle som pårørende til en voksen (18+) med psykisk sygdom

 

Afdeling Q - Afdeling for Depression og Angst

AUH Risskov
Skovagervej 2
8240 Risskov

Telefonnumre:

Ambulatorium for Mani og Depression: 7847 2320

Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse

 • Enhed for Personlighedsforstyrrelser: 7847 2170
 • Enhed for Selvmordsforebyggelse: 7847 2150
 • Sexologisk Enhed: 7847 2190

Klinik for PTSD og Angst: 

 • Enhed for PTSD og Transkulturel Psykiatri: 7847 2450
 • Veteranenheden: 7847 2450
 • Enhed for OCD og Angstlidelser: 7847 2410

Akutteam for Depression og Angst: 7847 1480

Sengeafsnit Q1: 7847 2210

Sengeafsnit Q2: 7847 2220

Sengeafsnit Q3: 7847 2230

Sengeafsnit Q4: 7847 2240

Ledelsesgangen: 7847 2100

Informationen: 7847 1000

Afdelingsledelse


Ledende overlæge
Farahna Harees 
Tlf: 78 47 21 04
Mail: pernhare@rm.dk


Oversygeplejerske

Susanne Bissenbacker 
Tlf: 78 47 21 01
Mail: subiha@rm.dk